Wczesną jesienią zapraszam do Wrocławia, bo porozmawiać o wychowywaniu w szacunku.
Dużo sensownych głosów i koncepcji.
Juul, self-reg, rodzicielstwo przez zabawę i wiele innych.
Ciesze się, że będę mogła porozmawiać o agresji, ale najbardziej cieszę się na panel dyskusyjny, w którym wezmę udział razem z reprezentantkami innych podejść do wychowywania dzieci.
Będziemy się inspirować i szukać tego, co wspólne.
Będziemy porządkować chaos, by zmniejszać poczucie zagubienia u rodziców.
Przyjedźcie.
Można z dziećmi. Dla nich też są przewidziane zajęcia.

http://wychowaniewszacunku.pl/