trenerzy_familylab

Współpracujemy z Fundacją Familylab Polska, w której uzyskałyśmy certyfikat trenerski jako pierwsza grupa w Polsce.

Fundacja jest członkiem Familylab Association, założonego przez Jespera Juula i jego współpracowników w Europie. Organizuje w Polsce treningi i superwizje dla osób zajmujących się profesjonalnie rozwojem osobistym, zwłaszcza w kontekście relacji rodzinnych i wychowawczych. Misją Familylab jest popularyzowanie idei Jespera Juula, jego sposobu myślenia o rodzinie opartego na szacunku dla dzieci i zaufaniu do kompetencji rodziców.

family-lab.pl