Nonviolent Resistance – Opór bez przemocy

„Najpierw cię ignorują. Potem śmieją się z ciebie. Później z tobą walczą. Później wygrywasz” /Mahatma Gandhi/

Opór bez przemocy to metoda pracy z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy stworzona przez prof. Haima Omera, psychoterapeutę i wykładowcę z Izraela, autora licznych publikacji naukowych, założyciela NVR School (nvrschool.com), która wywodzi się z filozofii ruchów politycznych dążących do sprawiedliwości społecznej, lecz w sposób odrzucający przemoc. Do prekursorów tej filozofii zaliczani są Mahatma Gandhi, Martin Luter King, Henry David Thoreau.

Haim Omer stworzył metodę NVR w odpowiedzi na kryzys autorytetu rodzicielskiego, który w ciągu ostatnich kiludziesięciu lat uległ dewaluacji na skutek przemian społecznych. Jako terapeuta rodzinny i badacz tych zjawisk spotykał się często z problemami agresji i autoagresji, uzależnień oraz innych zaburzeń u młodzieży, które powodowały przemoc w rodzinach. Dorośli czuli się bezradni. Swoją metodę nazywa „Nowym autorytetem”, a jej celem jest przywrócenie więzi między członkami rodziny, a przede wszystkim silnej rodzicielskiej obecności w życiu dziecka.

Ukończyłyśmy szkolenie pracy metodą NVR prowadzone przez Michelle Shapiro, psycholożkę kliniczną z organizacji PartnershipProjects, współpracującej z NVR School Haima Omera.