Zmiana potrzebuje czasu. Zapraszamy Was do dłuższego procesu, jakim jest udział w grupie rozwojowej dla rodziców.

To dziesięć spotkań co dwa tygodnie w zamkniętej grupie. Dłuższy czas pracy da Wam możliwość dogłębnego przyjrzenia się różnym tematom rodzicielskim, przemyślenie ich i zdobicie wiedzy oraz przećwiczenie różnych nowych zachowań. Bezpieczeństwo, jakie daje praca w zamkniętej grupie o stałym składzie, pozwoli natomiast na uzyskanie wsparcia w Waszych rodzicielskich trudnościach i zbudowanie sieci kontaktów z innymi rodzicami o podobnych wartościach.

Obecnie pracuje jedna grupa.
Kolejna ruszy we wrześniu.