Tematy:

  • Bez nagród i kar
  • Komunikacja budująca dobre relacje

Oferujemy również warsztaty skrojone na miare potrzeb Klienta, uwzględniajace specyfikę placówki w której pracuje, wiek dzieci, trudności napotykane w codziennej pracy