Najważniejszym narzędziem w pracy nauczyciela, wychowawcy, opiekuna jest on sam. Dlatego rozwój osobisty jest podstawą dla innych kompetencji w pracy z dziećmi.

Nabór we wrześniu.